LOGO OR nieuw

 

WERKVERDELING ONDERNEMINGSRAAD 2020-2023

 

 

Onderstaand weergave van wie wat doet voor de OR en in welk verband dat gebeurt. Vanuit de ondernemingsraad, vaste commissies - of themagroepen wordt in overleggen geparticipeerd. De bedoeling is dat bij het maken van plannen of beleidsvoornemens tijdig inbreng kan worden geleverd vanuit medezeggenschapsoptiek. Het betekent niet dat deelname als vanzelf instemming inhoudt. Als de voorstellen klaar zijn, beslist de OR als geheel er afzonderlijk over.

 

Ook zijn er interne werkgroepen actief binnen het OR domein. Deze zijn doorgaans tijdelijk ingesteld voor een specifiek doel. Als de klus geklaard is worden ze weer ontbonden.

 

Niet alle werkgroepen hebben nog voldoende beraadslaagd om documentatie of verslagen te produceren. Zodra dat wel het geval is, wordt de 'info' sectie daarop bijgewerkt.

 

(Laatste update 09-02-2021)

 

 

 Wat  Wie  Adviseur  Info
 Functies

 Technisch voorzitter

 Janine Boeser en 

 Bart Balm

 Secretaris

 Arjen Limonard

 Penningmeester

 Anneke Vermeulen

 Overleggen

 Agendaoverleg

 Voorbereiding agenda overlegvergadering

 met de WOR-bestuurder en hoofd HRM. 

 Bart Balm

 Janine Boeser

Arjen Limonard

 Henny

 Wildenberg

 Managementforum

 Maandelijkse bijeenkomst van alle

 leidinggevenden. OR delegatie is hierbij

 luisterend  aanwezig.

 Franklin Piers

 Anneke v.d. Meulen

Henny Wildenberg en Laurens Venneman 

 Matchingsoverleg

 Dit overleg heeft tot doel de interne

 flexibiliteit te vergroten en brede

 inzetbaarheid te stimuleren. Het helpt

 bij het identificeren van onbekend of 

 ongezien talent en kijkt vooruit naar 

 vacatures die op termijn vrij komen. 

 Vooralsnog een pilot voor de vacatures

 van 11a en hoger.

 Bart Balm

 Programma Veilig en Flexibel:

Leiderschapsontwikkeling

 Projectgroep die leidinggevenden klaar-

 stoomt voor het leiderschap dat voor de

 nieuwe organisatie nodig is.

Deelname aan het managementforum

Franklin Piers

Anneke v.d. Meulen

Henny Wildenberg 

Projectplan 05-2017

 Spoorboek inzetbaarheid

 Deze OR groep vertaalt afspraken die

 gemaakt zijn met de vakbonden naar een

 praktische handleiding voor medewerkers.

Bart Balm, Anneke Vermeulen, Milou Hassing

Henny Wildenberg 

 Flexibele schil

 OR-groep die onderzoekt wat nodig is

 voor een goed evenwicht tussen vaste en flexkrachten

 Martin Vink

 Arjen Limonard

Henny Wildenberg

 OR-commissies/project/werkgroepen

 HRM-commissie

 Een OR-commissie die (pro) actief

 onderwerpen volgt en bespreekt die met

 HRM te maken hebben.

Vanuit de OR: 
Anneke van der Meulen, Arjen Limonard en Bart Balm

Vanuit de medewerkers:
Stephanie Stroekman

Esther van Dam
Jan Jelte Venema
Eva Scheen

Henny Wildenberg

Missie en visie

Verslag 19-05-2020

Verslag 14-05-2020 

 VGWM-commissie

 Een OR-commissie die zich bezighoudt met

 arbeidsomstandigheden, denk aan veiligheid, 

 gezondheid, welzijn en milieu in de onderneming  

 Bevoegheden zijn geregeld in de Wet op de

 Ondernemingsraden (WOR)

Vanuit OR:
Franklin Piers
Marco van Beusekom
Martin Vink
Milou Hassing

Frank Kool is ook beschikbaar voor meelopen met RI&E's

Vanuit medewerkers:
Constance de Rooij
Yolande Versteege

Laurens Venneman

verslag: Annemarie Muis

 OR / Lokaal Overleg

 Overleg tussen OR en

 vakbonden over gemeenschappelijke

onderwerpen als arbeidsvoorwaarden, 

 personele regelingen, loopbaanbudgetten,

 (uitwerking) convenant inzetbaarheid.

Bart Balm, Milou Hassing, Franklin Piers

Henny Wildenberg

 documentatie

 Personeelsgesprekken OR-team

 Twee leden van de OR voeren personeels-

 gesprekken met de adviseurs en secretariaatsmedewerker

 van de OR.

Janine Boeser
Frank Kool

 Projectgroep Garantiebanen

 Garantiebanen zijn banen voor personen met

 een arbeidsbeperking (verstandelijk,

 geestelijk of lichamelijk). De gemeente is als

 werkgever wettelijk verplicht per jaar een

 aantal garantiebanen te realiseren.

 De OR denkt in deze werkgeverprojectgroep

 mee.

Martin Vink,

Anneke van der Meulen

Laurens Venneman

documentatie

 Diversiteit en inclusie

 Participeren in omzetten plan van aanpak in concrete acties om  

 diversiteit in de organisatie te realiseren.

Franklin Piers
Anneke v.d.  Meulen
Milou Hassing,
Bart Balm

Laurens Venneman

Verbetermaatregelen en doorontwikkeling Havendienst

De OR participeert in deze stuurgroep om toe te zien dat het plan van aanpak snel en goed wordt uitgevoerd.

Frank Kool, Marco van Beusekom

Laurens Venneman

HR21

De projectgroep HR21 is opgeheven. nu HR21 is ingevoerd. Wel dient 2 x per jaar een actualisatie van de functiebeschrijvingen plaats te vinden. 

Arjen Limonard
Anneke van der Meulen

Henny Wildenberg

Presentatie 13-05-2019
Evaluatie organisatieontwikkeling (inclusief Trust en PSA) Bart Balm, Franklin Piers, Janine Boeser    
Strategische Personeelsplanning en afdelingsplannen Marco van Beusekom, Janine Boeser, Arjen Limonard    
Vernieuwing OR-website

Janinie Boeser,  Bart Balm

vanuit medewerkers: Marco Schotvanger

Laurens Venneman  

Informatievoorziening

Deze werkgroep volgt de ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening en nieuwe (digitale) technonlogieën en adviseert bij belangrijke veranderingen of investeringen

Janine Boeser, Bart Balm, Arjen Limonard Laurens Venneman  

Invoering Omgevingswet

Deze groep overlegt met de projectleider over de invoering van deze wet en wat dit betekent voor de medewekers

Frank Kool, Martin Vink    
Optimalisatie Huisvesting Martin Vink, Franklin Piers    
In regie zetten werkzaamheden (evalueren en adviseren bij grote aanbestedingen) Arjen Limonard, Frank Kool en Anneke v.d. Meulen    

Projectgroep Corona

 

Franklin Piers, Marco van Beusekom

HRM: Franklin Piers
Informatievoorziening: Bart Balm
Huisvesting: Martin Vink

   
Brainstormgroep "Nieuwe visie op werk" Frank Kool    
Introductie nieuwe medewerkers Bart Balm, Milou Hassing, Anneke van der Meulen, Marco van Beusekom    
       
OR komt naar je toe      

De OR heeft voor elke afdeling OR-leden aangewezen die als contactpersoon optreden en in gesprek gaan met medewerkers en leidinggevenden. Doel: horen hoe het gaat en wat nog beter kan.

Martin Vink en Yolande Versteege: FaZa, JZ, Vastgoed

Martin Vink en Anneke van der Meulen: BBOR

Martin Vink en Milou Hassing: ID

Anneke v.d. Meulen en Bart Balm: MO, CC, M. PCM, HRM

Arjen Limonard en Milou Hassing: ECDW, Financiën, IV, JOS, W&I

Jan Jelte Venema en Franklin Piers: VTH, KCC, PGM en V&H

Marco van Beusekom en Frank Kool: Bedrijven, B&C, Omgevingsbeleid, SMSR en DIA

     
Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}