LOGO OR nieuw

 

WERKVERDELING ONDERNEMINGSRAAD 2017-2020

 

 

Onderstaand weergave van wie wat doet voor de OR en in welk verband dat gebeurt. Vanuit de ondernemingsraad of de voorbereidingscommissies / thema- of projectgroepen wordt in overleggen geparticipeerd. De bedoeling is dat bij het maken van plannen of beleidsvoornemens tijdig inbreng kan worden geleverd vanuit medezeggenschapsoptiek. Het betekent niet dat deelname als vanzelf instemming inhoudt. Als de voorstellen klaar zijn, beslist de OR als geheel er afzonderlijk over.

 

Ook zijn er interne werkgroepen actief binnen het OR domein. Deze zijn doorgaans tijdelijk ingesteld voor een specifiek doel. Als de klus geklaard is worden ze weer ontbonden.

 

Niet alle werkgroepen hebben nog voldoende beraadslaagd om documentatie of verslagen te produceren. Zodra dat wel het geval is, wordt de 'info' sectie daarop bijgewerkt.

 

(Laatste update 10708-2019)

 

 

 Wat  Wie  Adviseur  Info
 Functies

 Technisch voorzitter

 Marco Schotvanger 

 Secretaris

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Penningmeester

 Jan Jelte Venema

 
 Overleggen

 Agendaoverleg

 Voorbereiding agenda overlegvergadering

 met de WOR-bestuurder en hoofd HRM. 

 Marco Schotvanger

 Martin Vink

 Henny

 Wildenberg

 Managementforum

 Maandelijkse bijeenkomst van alle

 leidinggevenden. OR delegatie is hierbij

 luisterend  aanwezig.

 Hermjan Barneveld

 Franklin Piers

 Jan Jelte Venema

Henny Wildenberg en Laurens Venneman 

 Matchingsoverleg

 Dit overleg heeft tot doel de interne

 flexibiliteit te vergroten en brede

 inzetbaarheid te stimuleren. Het helpt

 bij het identificeren van onbekend of 

 ongezien talent en kijkt vooruit naar 

 vacatures die op termijn vrij komen. 

 Vooralsnog een pilot voor de vacatures

 van 11a en hoger.

 Marco Schotvanger

 

 

 Programma Veilig en Flexibel:

iLeiderschapsontwikkeling

 Projectgroep die leidinggevenden klaar-

 stoomt voor het leiderschap dat voor de

 nieuwe organisatie nodig is

Franklin Piers

Henny Wildenberg 

Projectplan 05-2017

 Spoorboek inzetbaarheid

 Deze OR groep vertaalt afspraken die

 gemaakt zijn met de vakbonden naar een

 praktische handleiding voor medewerkers.

 Marco Schotvanger

Henny Wildenberg 

 Flexibele schil

 OR-groep die onderzoekt wat nodig is

 voor een goed evenwicht tussen vaste en flexkrachten

 Hermjan Barneveld

 Joost Pothast

Henny Wildenberg

 OR-commissies/project/werkgroepen

 HRM-commissie

 Een OR-commissie die (pro) actief

 onderwerpen volgt en bespreekt die met

 HRM te maken hebben.

Vanuit de OR: Marco Schotvanger 
Jan Jelte Venema
Hermjan Barneveld

Vanuit de medewerkers:
Stephanie Stroekman
Esther van Dam

Henny Wildenberg

Concept-verslag 14-01-2020

 VGWM-commissie

 Een OR-commissie die zich bezighoudt met

 arbeidsomstandigheden, denk aan veiligheid, 

 gezondheid, welzijn en milieu in de onderneming  

 Bevoegheden zijn geregeld in de Wet op de

 Ondernemingsraden (WOR)

 Vanuit OR:

 Anneke vd Meulen

 Franklin Piers

 Bart Zomerdijk

 

 Vanuit medewerkers:

 Constance de Rooij

 Joost Pothast

Laurens Venneman

verslag: Annemarie Muis

 OR / Lokaal Overleg

 Overleg tussen OR en

 vakbonden over gemeenschappelijke

onderwerpen als arbeidsvoorwaarden, 

 personele regelingen, loopbaanbudgetten,

 (uitwerking) convenant inzetbaarheid.

 Jan Jelte Venema

 Marco Schotvanger

 Hermjan Barneveld

Henny

 Wildenberg

 documentatie

 Personeelsgesprekken OR-team

 Twee leden van de OR voeren personeels-

 gesprekken met adviseurs en secretariaat

 van de OR.

 Marco Schotvanger

 Jan Jelte Venema

 Projectgroep Garantiebanen

 Garantiebanen zijn banen voor personen met

 een arbeidsbeperking (verstandelijk,

 geestelijk of lichamelijk). De gemeente is als

 werkgever wettelijk verplicht per jaar een

 aantal garantiebanen te realiseren.

 De OR denkt in deze werkgever projectgroep

 mee.

 Martin Vink,

 Vacature

Laurens Venneman

documentatie

 Projectgroep diversiteit

 Participeren in maken plan van aanpak om  

 diversiteit in de organisatie te realiseren.

Franklin Piers
Anneke v.d.  Meulen

Laurens Venneman

 

Projectgroep Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

Participeren in de projectgroep van HRM die in beeld brengt wat de gevolgen van deze wet zijn voor de afspraken tussen werkgever en werknemers van Haarlem. De projectgroep is ogeheven na de invoering  op 1-1-2020.

Jolanda Selderslaghs

Laurens Venneman

 

Projectplan

Projectgroep aanbesteding arbodienst

Er is een aanbesteding geweest. Eeuwen en Prosee bljift onze Arbodienst. Het verzuimbeleid moet aangepast worden aan de gemaakte afspraken.

Franklin Piers

Anneke vd Meulen

Laurens Venneman

 

Stuurgroep verbetermaatregelen Havendienst

De OR participeert in deze stuurgroep om toe te zien dat het plan van aanpak snel en goed wordt uitgevoerd.

 

Anneke vd Meulen

Franklin Piers

Laurens Venneman

 

Projectgroep invoering HR21

De projectgroep is opgeheven. nu HR21 is ingevoerd. Wel dient 2 x per jaar een actualisatie van de functiebeschrijviingen plaats te vinden. 

Jolanda Selderslaghs

Marco Schotvanger

Henny Wildenberg

Presentatie 13-05-2019
Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}