LOGO OR nieuw

 

WERKVERDELING ONDERNEMINGSRAAD 2020-2023

 

 

Onderstaand een weergave van wie wat doet voor de OR en in welk verband dat gebeurt. Vanuit de ondernemingsraad, vaste commissies of themagroepen wordt in overleggen geparticipeerd. De bedoeling is dat bij het maken van plannen of beleidsvoornemens tijdig inbreng kan worden geleverd vanuit medezeggenschapsoptiek. Het betekent niet dat deelname als vanzelf instemming inhoudt. Als de voorstellen klaar zijn, beslist de OR als geheel er afzonderlijk over.

 

Ook zijn er interne werkgroepen actief binnen het OR domein. Deze zijn doorgaans tijdelijk ingesteld voor een specifiek doel. Als de klus geklaard is worden ze weer ontbonden.

 

 

(Laatste update 21-04-2022)

 

 

Technisch voorzitter: Bart Balm
Secretaris: Esmé van Wijk
Penningmeester: Anneke van der Meulen

 

 OR komt naar je toe verdeling afdelingen en overleggen

 

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}