LOGO OR nieuw

 

WERKVERDELING ONDERNEMINGSRAAD 2017-2020

 

 

Onderstaand weergave van wie wat doet voor de OR en in welk verband dat gebeurt. Vanuit de ondernemingsraad of de voorbereidingscommissies / thema- of projectgroepen wordt in overleggen geparticipeerd. De bedoeling is dat bij het maken van plannen of beleidsvoornemens tijdig inbreng kan worden geleverd vanuit medezeggenschapsoptiek. Het betekent niet dat deelname als vanzelf instemming inhoudt. Als de voorstellen klaar zijn, beslist de OR als geheel er afzonderlijk over.

 

Ook zijn er interne werkgroepen actief binnen het OR domein. Deze zijn doorgaans tijdelijk ingesteld voor een specifiek doel. Als de klus geklaard is worden ze weer ontbonden.

 

Niet alle werkgroepen hebben nog voldoende beraadslaagd om documentatie of verslagen te produceren. Zodra dat wel het geval is, wordt de 'info' sectie daarop bijgewerkt.

 

(Laatste update 18-02-2019)

 

 

 Wat  Wie  Adviseur  Info
 Functies

 Technisch voorzitter

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Secretaris

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Penningmeester

 Jan Jelte Venema

 
 Overleggen

 Agendaoverleg

 Voorbereiding agenda overlegvergadering

 met de WOR-bestuurder en hoofd HRM. 

 Hermjan Barneveld

 Martin Vink

 Henny

 Wildenberg

 Managementforum

 Maandelijkse bijeenkomst van alle

 leidinggevenden. OR delegatie is hierbij

 luisterend  aanwezig.

 Hermjan Barneveld

 Franklin Piers

 Matchingsoverleg

 Dit overleg heeft tot doel de interne

 flexibiliteit te vergroten en brede

 inzetbaarheid te stimuleren. Het helpt

 bij het identificeren van onbekend of 

 ongezien talent en kijkt vooruit naar 

 vacatures die op termijn vrij komen. 

 Vooralsnog een pilot voor de vacatures

 van 11a en hoger.

 Marco Schotvanger

   

 Programma Veilig en Flexibel:

iLeiderschapsontwikkeling

 Projectgroep die leidinggevenden klaar-

 stoomt voor het leiderschap dat voor de

 nieuwe organisatie nodig is

Franklin Piers

Projectplan 05-2017

 Spoorboek inzetbaarheid

 Deze OR groep vertaalt afspraken die

 gemaakt zijn met de vakbonden naar een

 praktische handleiding voor medewerkers.

 Marco Schotvanger

 

 Flexibele netwerkorganisatie

 OR-groep die onderzoekt wat nodig is

 voor een nieuwe manier van werken en

 organiseren op netwerk(en)

 Hermjan Barneveld

 Raymond Draaijer

 documentatie 

 OR-commissies/project/werkgroepen

 HRM-commissie

 Een OR-commissie die (pro) actief

 onderwerpen volgt en bespreekt die met

 HRM te maken hebben.

 Marco Schotvanger 

 Jan Jelte Venema

Henny Wildenberg

Inclusief: Mobiliteit in goede banen, talent in beeld, SPP en E-hrm 

 VGWM-commissie

 Een OR-commissie die zich bezighoudt met

 arbeidsomstandigheden, denk aan veiligheid, 

 gezondheid, welzijn en milieu in de onderneming  

 Bevoegheden zijn geregeld in de Wet op de

 Ondernemingsraden (WOR)

 Vanuit OR:

 Raymond Draijer 

 Anneke vd Meulen

 Franklin Piers

 Joost Pothast

 Vanuit medewerkers:

 Constance de Rooij

 Machiel Blom

 Rob v. Amsterdam

 Annemarie

Muis

 OR / Georganiseerd Overleg

 Maandelijks overleg tussen OR en

 vakbonden over gemeenschappelijke

onderwerpen als arbeidsvoorwaarden, 

 personele regelingen, loopbaanbudgetten,

 (uitwerking) convenant inzetbaarheid.

 Jan Jelte Venema

 Marco Schotvanger

 Hermjan Barneveld

Henny

 Wildenberg

 documentatie

 Personeelsgesprekken OR-team

 Twee leden van de OR voeren personeels-

 gesprekken met adviseurs en secretariaat

 van de OR.

 Marco Schotvanger

 Jan Jelte Venema

 Projectgroep Garantiebanen

 Garantiebanen zijn banen voor personen met

 een arbeidsbeperking (verstandelijk,

 geestelijk of lichamelijk). De gemeente is als

 werkgever wettelijk verplicht per jaar een

 aantal garantiebanen te realiseren.

 De OR denkt in deze werkgever projectgroep

 mee.

 Martin Vink,

 Vacature

 

documentatie

 Projectgroep diversiteit

 Participeren in maken plan van aanpak om  

 diversiteit in de organisatie te realiseren.

 Raymond Draijer

 Hermjan Barneveld

   

Projectgroep Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

Participeren in de projectgroep van HRM die in beeld brengt wat de gevolgen van deze wet zijn voor de afspraken tussen werkgever en werknemers van Haarlem.

Jolanda Selderslaghs

Anneke Lekerkerker

 

 

Projectplan

Projectgroep aanbesteding arbodienst

Het contract met de huidige arbodienst loopt af eind 2019. Nu al moeten de voorbereidingen getroffen worden voor de keuze van een nieuwe arbodienst. Omdat de OR mag meebeslissen neemt de OR deel aan deze projectgroep.

Franklin Piers

Anneke vd Meulen

   
Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}