LOGO OR nieuw

 

WERKVERDELING ONDERNEMINGSRAAD 2020-2023

 

 

Onderstaand weergave van wie wat doet voor de OR en in welk verband dat gebeurt. Vanuit de ondernemingsraad, vaste commissies of themagroepen wordt in overleggen geparticipeerd. De bedoeling is dat bij het maken van plannen of beleidsvoornemens tijdig inbreng kan worden geleverd vanuit medezeggenschapsoptiek. Het betekent niet dat deelname als vanzelf instemming inhoudt. Als de voorstellen klaar zijn, beslist de OR als geheel er afzonderlijk over.

 

Ook zijn er interne werkgroepen actief binnen het OR domein. Deze zijn doorgaans tijdelijk ingesteld voor een specifiek doel. Als de klus geklaard is worden ze weer ontbonden.

 

Niet alle werkgroepen hebben nog voldoende beraadslaagd om documentatie of verslagen te produceren. Zodra dat wel het geval is, wordt de 'info' sectie daarop bijgewerkt.

 

(Laatste update 22-04-2021)

 

 

 Wat  Wie  Adviseur  Info
 Functies

 Technisch voorzitter

Bart Balm

 Secretaris

 Arjen Limonard

 Penningmeester

 Anneke Vermeulen

 Overleggen

 Agendaoverleg

 Voorbereiding agenda overlegvergadering

 met de WOR-bestuurder en hoofd HRM. 

 Bart Balm

 

Arjen Limonard

 Henny

 Wildenberg

 Managementforum

 Maandelijkse bijeenkomst van alle

 leidinggevenden. OR delegatie is hierbij

 luisterend  aanwezig.

 Franklin Piers

 Anneke v.d. Meulen

Reserve: Jan Jelte Venema

Henny Wildenberg en Laurens Venneman 

 Matchingsoverleg

 Dit overleg heeft tot doel de interne

 flexibiliteit te vergroten en brede

 inzetbaarheid te stimuleren. Het helpt

 bij het identificeren van onbekend of 

 ongezien talent en kijkt vooruit naar 

 vacatures die op termijn vrij komen. 

 Vooralsnog een pilot voor de vacatures

 van 11a en hoger.

 Bart Balm, vervanger Anneke vd Meulen

 Programma Veilig en Flexibel:

Leiderschapsontwikkeling

 Projectgroep die leidinggevenden klaar-

 stoomt voor het leiderschap dat voor de

 nieuwe organisatie nodig is.

Deelname aan het managementforum

Franklin Piers

Anneke v.d. Meulen

Reserve: Jan Jelte Venema

Henny Wildenberg 

Projectplan 05-2017

 OR-commissies/project/werkgroepen

 HRM-commissie

 Een OR-commissie die (pro) actief

 onderwerpen volgt en bespreekt die met

 HRM te maken hebben.

Vanuit de OR: 
Anneke van der Meulen, Arjen Limonard en Jan Jelte Venema

Vanuit de medewerkers:
Stephanie Stroekman

Esther van Dam
Eva Scheen

Henny Wildenberg

Missie en visie

Verslag 19-05-2020

Verslag 14-05-2020 

 VGWM-commissie

 Een OR-commissie die zich bezighoudt met

 arbeidsomstandigheden, denk aan veiligheid, 

 gezondheid, welzijn en milieu in de onderneming  

 Bevoegheden zijn geregeld in de Wet op de

 Ondernemingsraden (WOR)

Vanuit OR:
Franklin Piers
Marco van Beusekom
Martin Vink
Milou Hassing
Yolande Versteege

Frank Kool is ook beschikbaar voor meelopen met RI&E's

Vanuit medewerkers:
Constance de Rooij
Jentl Sumter

Laurens Venneman

verslag: Annemarie Muis

 OR / Lokaal Overleg

 Overleg tussen OR en

 vakbonden over gemeenschappelijke

onderwerpen als arbeidsvoorwaarden, 

 personele regelingen, loopbaanbudgetten,

 (uitwerking) convenant inzetbaarheid.

Bart Balm, Milou Hassing, Franklin Piers

Henny Wildenberg

 documentatie

 Personeelsgesprekken OR-team

 Twee leden van de OR voeren personeels-

 gesprekken met de adviseurs en secretariaatsmedewerker

 van de OR.

Bart Balm
Frank Kool

Evaluatie organisatieontwikkeling klankbordgroep Bart Balm    
Optimalisatie Huisvesting Martin Vink, Franklin Piers    

Invoering Omgevingswet:

Deze groep overlegt met de projectleider over de invoering van deze wet en wat dit betekent voor de medewerkers

 

Frank Kool, Martin Vink, Milou Hassing

   
       

Projectgroep Corona

 

Franklin Piers, Marco van Beusekom

HRM: Franklin Piers
Informatievoorziening: Bart Balm
Huisvesting: Martin Vink

   

Brainstormgroep "Nieuwe visie op werk"

Nieuw woon-werkbeleid

Yolande Versteege

Arjen Limonard

   
Introductie nieuwe medewerkers Bart Balm, Milou Hassing, Anneke van der Meulen, Marco van Beusekom    
       
OR komt naar je toe      

De OR heeft voor elke afdeling OR-leden aangewezen die als contactpersoon optreden en in gesprek gaan met medewerkers en leidinggevenden. Doel: horen hoe het gaat en wat nog beter kan.

Martin Vink en Yolande Versteege: FaZa, JZ, Vastgoed

Martin Vink en Anneke van der Meulen: BBOR

Martin Vink en Milou Hassing: ID

Anneke v.d. Meulen en Bart Balm: MO, CC, M. HRM

Anneke v.d.d Meulen en Esmé van Wijk: PCM

Arjen Limonard en Milou Hassing: ECDW, Financiën, IV,  W&I

Esmé van Wijk en Milou Hassing: JOS

Jan Jelte Venema en Franklin Piers: VTH, KCC en V&H

Franklin Piers en Yolande Versteege: PGM

Marco van Beusekom en Esmé van Wijk: Bedrijven, B&C, Omgevingsbeleid, SMSR en DIA

     
Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}