OR haarlem logo                                 Meepraten- meedoen-meebeslissen

 

Missie
De OR vertegenwoordigt de medewerkers in het overleg met de algemeen directeur (WOR-bestuurder) over de algemene gang van zaken, veranderingen in het werk en personeelsbeleid. Ook ziet de OR toe op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en heeft oog voor de belangen van iedereen werkzaam in de organisatie.

 

Visie

Een gezonde balans

Wij willen graag dat er in de Haarlemse organisatie een goede balans is tussen de belangen van bestuur, directie en medewerkers. Het is belangrijk dat alle partijen gemotiveerd en betrokken zijn en blijven. Dit kunnen we bereiken door o.a. kansen op ontwikkeling en doorstroommogelijkheden aan te bieden. Dit kan als er een juiste verhouding is tussen de directie, de managers en de medewerkers die er samen voor zorgen dat er veilig kan worden gewerkt aan de ontplooiingskansen.

Medewerkers zijn flexibel en veilig duurzaam inzetbaar

De veranderingen in de maatschappij en de bestuurlijke dynamiek vragen om een organisatie die zijn medewerkers in staat stelt om flexibel te zijn. Hierdoor kun je snel reageren op deze veranderingen. Hiervoor is het Convenant Duurzame Inzetbaarheid in juni 2016 getekend door  werkgever- en werknemersorganisaties. Dit vormt een solide basis voor optimaal functioneren en een grote mate van flexibele inzet van medewerkers. De (gelijke) rechten van flexwerkers worden daarbij meegenomen. De medewerkers krijgen meer verantwoordelijkheid en zoeken de verbinding dwars door de organisatie heen. De managers steunen de medewerkers hierin, en samen zijn ze verantwoordelijk voor het halen van de doelen. Om dit te kunnen doen is een sterke ontwikkeling naar kijk op én uitvoering van eigentijds personeelswerk een vereiste.

Meedenken en meebeslissen

Basisvoorwaarde blijft: echt luisteren naar en samenwerken met medewerkers. Medewerkersparticipatie als opmaat tot de organisatie van morgen en overmorgen. Dat wil zeggen: nog meer meedenken van de OR aan de voorkant van processen en ontwikkeling van ideeën. Juiste en duidelijke informatie is daarbij een voorwaarde. Om medewerkersparticipatie verder te versterken investeren wij in onze eigen ontwikkeling die gericht is op het actief en directer betrekken van de organisatie met zijn medewerkers. Kort gezegd: de OR gaat naar de mensen toe. In dynamische themagroepen worden onderwerpen voorbereid en krijgen medewerkers de kans om mee te denken. Bedoeling hiervan is vanuit de medezeggenschap zo efficiënt en zorgvuldig mogelijk te kunnen reageren op alle veranderingen.

 

Strategie

We richten ons voor de lange termijn op het werk van de toekomst. De organisatie en zijn medewerkers moeten hiervoor worden klaargestoomd. Hiervoor slaan we de handen ineen met de vakbonden, de wethouder, de directie en HRM. Samen bedenken we wat nodig is om nu én in de toekomst te zorgen voor gemotiveerde, deskundige en breed inzetbare medewerkers.

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}