VERTROUWENSPERSONEN  

 

vertrouwenspersonenSoms spelen er zaken op het werk waarmee je worstelt. Blijf daar niet mee zitten. Je kunt je verhaal namelijk kwijt bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

 

Vertrouwenspersonen zijn aangesteld door de gemeente Haarlem. Op grond van de ARBO-wet. Het werk van de (vier) vertrouwenspersonen kan soms samenhang vertonen met werkzaamheden van de Ondernemingsraad. Daarom wordt het hier genoemd. Met de vertrouwenspersoon spreek je af, hoe met de door jou verstrekte informatie wordt omgegaan. Uitgangspunt is dat alle informatie vertrouwelijk blijft.

  

Als je te maken hebt met bijvoorbeeld (sexueel) intimiderend gedrag, discriminatie of pesten kan dat de werksfeer danig bederven en zelfs nadelige effecten hebben op je gezondheid. Alle reden om er niet mee te blijven zitten.

  

Er zijn, zoals gezegd, vier vertrouwenspersonen bij de gemeente Haarlem die tot voor kort hier met naam en toenaam werden genoemd. De vertrouwenspersonen hebben te kennen gegeven alleen via intranet benaderd te willen worden. Dat kan door deze link https://intranethaarlem.pleio.nl/vertrouwenspersonen te kopiëren en in te voeren in je browservenster. Doorlinken is om beveiligingsredenen vanaf deze plaats niet mogelijk.

 


Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}