X

 ARBO-ADVISEUR 

X

De Arbo-adviseur is aangesteld door de werkgever en is naast adviseur ook preventiemedewerker en belast met:

x

- het coördineren en uitvoeren, in samenwerking met een gecertificeerde deskundige (bijv. Arbodienst) van de Risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E);

x

- het adviseren en nauw samenwerken met de Ondernemingsraad over te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid;

x

- het (mede) uitvoeren van deze maatregelen.

x

< terug

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}