x

 BEDRIJFSZORGPAKKET 

x

Vitale medewerkers die niet vaak verzuimen zijn voor de werkgever van groot belang. Men moet zich goed voelen op het werk. Dat kan verstoord worden door bijvoorbeeld ziekte, gedragingen van (leidinggevende) collega’s, (sexuele) initimidatie, pesten of de privésituatie.

x

Om medewerkers snel juiste hulp te kunnen bieden bestaat het bedrijfszorgpakket. Daarin zijn bijvoorbeeld psychosociale, en fysieke hulp opgenomen maar ook zorgservice. Vertrouwenspersonen kunnen doorverwijzen naar passende hulp uit het bedrijfszorgpakket. Zij nemen daarvoor contact op met de Arbo-adviseur.

x


Voorbeelden psychosociale hulp: psychologische zorg, mediation, bedrijfsmaatschappelijk werk.

x


Voorbeelden fysieke hulp: herstelbegeleiding, herstelinstructie, voeding en beweging.

x

< terug

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}