OR VERKIEZINGEN 

 

De laatste verkiezing voor de OR volgens het personenenstelsel* vonden plaats in maart 2017. Voor de 11 beschikbare zetels in de Ondernemingsraad meldden zich uiteindelijk 10 kandidaten. Daarvan trok een zich vrij snel weer terug, maar een andere kandidaat diende zich aan. Weliswaar na sluiting van de kandidaatstellingstermijn omdat de vakbond zijn tijdig ingediende kandidatuur niet doorzond aan de kiescommissie. Gelet op deze omstandigheid werd hij op voorstel van de kiescommissie toch als OR-lid aanvaard door de Ondernemingsraad

 

Doordat er uiteindelijk minder kandidaten waren dan het beschikbare aantal zetels, heeft verder geen stemming plaatsgevonden onder de stemgerechtigde medewerkers.

 

 

*Personenstelsel

In het personenstelsel stem je niet op een lijst, maar op individuele kandidaten. Iedere kiesgerechtigde werknemer mag zoveel stemmen uitbrengen als er zijn vastgelegd in het or-reglement. Kandidaten worden aangemeld volgens één kandidatenlijst. 

Bij tussentijdse vacatures, worden normaliter de or-zetel(s) opgevuld met de kandidaat die bij de eerste verdeling van zetels volgens de verkiezingsuitslag niet genoeg stemmen op zich wist te verenigen. In de periode 2017-2020 kan alleen in  vacatures worden voorzien na tussentijdse verkiezingen.

 

 

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}