De werkwijze van de ORHaarlem is vastgelegd in een reglement. Daarin staat onder meer hoe samenstelling, zittingsduur en verkiezingen zijn geregeld. De WOR-bestuurder (gemeentesecretaris) krijgt een afschrift van het reglement. Ook over wijzigingen in het reglement wordt de WOR-bestuurder geïnformeerd.

 

< terug

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}