LID WORDEN VAN DE OR 

 

De ondernemingsraad wordt om de 3 jaar gekozen. Als er minder kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen in de OR dan worden de kandidaten geacht te zijn gekozen. Dat is zo geregeld in de wet op de ondernemingsraden (WOR). Tussentijds lid worden kan maar vereist tussentijdse kandidaatstelling en verkiezing.

 

 

< Terug

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}