WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN 

 

Wet uit 1971 waarin is geregeld wanneer en hoe een ondernemingsraad wordt ingesteld. Ook zijn werkwijze, taken, bevoegdheden, rechten en rechtsbescherming van de leden van de ondernemings-raad vastgelegd. De WOR is sedert 15 jaar ook van toepassing op overheden.

 

< Terug

 

Klik hier voor de volledige tekst van de Wet op de Ondernemingsraden (bron: www.or.nl)

 

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}