PREVENTIEMEDEWERKER

 

Een preventiemedewerker voert de maatregelen uit gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf. De gemeente Haarlem heeft één vaste medewerker in dienst, die deze taak naast het reguliere werk uitvoert.

Lees hier het advies van de OR over uitbreiding capaciteit voor preventiemedewerkers


Taken van de preventiemedewerker


De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

 

1
Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)


2

Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / ARBO-commissie over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid


3

Deze maatregelen (mede) uitvoeren.


Overige aandachtspunten:


Elke onderneming/overheidsorganisatie moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker.Het bedrijf mag niet iemand van buiten aanstellen als preventiemedewerker. Behalve als er geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren.


Het is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld, over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren.


In de RI&E moet worden aangeven hoe werknemers in contact kunnen treden met de preventiemedewerker, dus hoe de toegankelijkheid geregeld is.


Het bedrijf / onderneming/moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt voor de uitvoering van zijn taken.

 

 

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}