ARTIKEL 24 OVERLEG 

 

Dat is het overleg tussen ondernemingsraad en bestuurder waar de algemene gang van zaken van de onderneming (de organisatie) wordt besproken. De ondernemer doet mededelingen over onderwerpen als bedoeld in artikel 25 en artikel 27 van de WOR (Wet op de Ondernemingsraden). Daarbij worden afspraken gemaakt wanneer en op welke wijze de ondernemingsraad in de besluitvorming wordt betrokken.

 

< terug

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}