OR REGLEMENT 

 

De OR moet een reglement maken waarin de werkwijze is geregeld. Denk aan zaken als kandidaatstelling, verkiezingen, de voorziening in tussentijdse vacatures, dagelijks bestuur en beheer van het geld. De bevoegdheid om het OR-reglement vast te stellen en te wijzigen en aan te vullen ligt bij de OR. De OR kan deze bevoegdheid niet aan anderen overdragen aan of delen met anderen. Vanzelfsprekend mag het reglement niet strijdig zijn met de WOR.

 

 

Het reglement hoeft niet eerst te worden goedgekeurd door de WOR-bestuurder, al wordt de bestuurder bij een nieuw reglement of herziening ervan direct geïnformeerd. Klik hier om het reglement in te zien.

 

< terug

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}