DE ARBODIENST 

 

De werkgever is verantwoordelijk voor een goed arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. Een arbodienst helpt de gemeente Haarlem (werkgever) daarbij omdat daarvoor specifieke deskundigheid nodig is. 

 

Er bestaan verschillende arbodiensten. Het zijn commerciële bedrijven zonder enige relatie met de Nederlandse overheid. Arbodiensten offreren op basis van een aanbestingsprocedure. Dat gaat ook zo in Haarlem.

 

Een arbodienst adviseert de werkgever en kan taken overnemen op het gebied van: arbeidsomstandigheden, verzuimbegeleiding, reïntegratiebegeleiding en risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).

 

De huidge arbodienst van de gemeente Haarlem is EEUWEN EN PROSEE

 

> terug 
Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}