HUISHOUDELIJK REGLEMENT OR HAARLEM 

 

De ondernemingsraad Haarlem heeft zijn werkwijze vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Hierin worden onder meer samenstelling, (tussentijdse) verkiezingen, organisatie van vergaderingen, openbaarheid, financieel beheer en dergelijke geregeld.

 

Het reglement is in december 2019 gewijzigd en vastgesteld. Medewerkers kunnen zich als kandidaat aanmelden als ze 3 maanden of langer in dienst zijn. Dit was 6 maanden. Het kennismakingslidmaatschap is toegevoegd. Ook kan de OR gebruik maken van een technisch voorzitter, die geen lid is van de OR.

 

De OR bekijkt tijdens de zittingsperiode of het reglement nog verder aangepast moet worden. Dat gebeurt met inachtneming van de in het huidige reglement omschreven stemverhouding.

 

 31-12-2019

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}