x

Met de nieuwsbrief houdt ORHaarlem de organisatie op de hoogte van recente ontwikkelingen en gebeurtenissen rond ondernemingsraad en medezeggenschap.

 

Nieuws uit de OR-vergadering van 19 september 2019

 

Nieuws uit de OR-vergadering van 5 september 2019

 

Nieuws uit de Overlegvergadering van 29 augustus 2019

 

Nieuws uit de Overlegvergadering van 1 augustus 2019

 

Nieuws uit de OR-vergadering van 25 juli 2019

 

Nieuws uit de OR-vergadering van 11 juli 2019

 

Nieuws uit de overlegvergadering van 4 juli 2019

 

Nieuws uit de OR-vergadering van 27 juni 2019

 

Nieuws uit de OR-vergadering van 13 juni 2019

 

Nieuws uit de overlegvergadering van 16 mei 2019

 

Nieuws uit de OR-vergadering van 9 mei 2019 

 

Nieuws uit de overlegvergadering van 11 april 2019

 

TRAINING OVER DE VERANDERING VAN RECHTSPOSITIE PER 1 JANUARI 2019 (WNRA).

wnra veranderingen 20180904

 

Wat betekent de invoering van de Wet Normalisering Rechtpositie Ambtenaren voor de medewerkers? En wat moet er allemaal geregeld worden? En waarover moet de OR de komende tijd een standpunt innemen? Deze vragen kwamen allemaal aan bod in de training die de OR op 28 maart heeft gevolgd. Boeiend, leerzaam en het heeft ons wel aan het denken gezet. Het is belangrijk om de komende tijd samen met HRM en de vakbonden op te trekken om deze verandering goed te begeleiden en de medewerkers goed te informeren. Kijk hier voor meer informatie.

 

 

Nieuws uit de OR-vergadering van 21 maart 2019

 

Nieuws uit de Overlegvergadering van 14 maart 2019

 

Nieuws uit de OR-vergadering van 7 maart 2019

 

Nieuws uit de OR-vergadering van 21 februari 2019

 

Nieuws uit de Overlegvergadering van 14 februari 2019 

 

Nieuws uit de OR-vergadering van 7 februari 2019

 

 

MEEDOEN, MEEPRATEN, MEEBESLISSEN.

We zijn er uit. We weten wat onze missie en visie is en hoe we onze doelen willen bereiken. Dat doen we graag samen met alle collega's. Daarom wordt ons motto: meedoen, meepraten en meebeslissen. We hebben dat opgeschreven in ons visiedocument.

 

 

Nieuws uit de OR-vergadering van 24 januari 2019 

 

 

VERVOLG OR-TRAINING OP 17 JANUARI
dartbord

 

In de tweedaagse van oktober hebben we naast teambuilding een aanzet gemaakt voor visie, missie, doelen en werkwijze. In deze vervolgsessie zijn deze verder uitgewerkt en zijn speerpunten benoemd. Er zijn nog wat zaken die uitgewerkt moeten worden, waaronder de communicatie. Zodra we daarover uit zijn volgt publicatie en presentatie aan de organisatie.   

 

 

 

Nieuws uit de OR-vergadering van 10 januari 2019

 

Nieuws uit de OR-vergadering van 20 december 2018. 

 

Nieuws uit de OR-vergadering van 22 november 2018.

 

Nieuws uit de OR-vergadering van 8 november 2018.

 

 

NIEUWS UIT DE OR-VERGADERING
nieuws


Voortaan zal in deze nieuwsbrief na afloop van de OR-vergadering de belangrijkste zaken worden vermeld onder het mom: Nieuws uit de OR-vergadering. Het uitgebreide verslag wordt in de volgende vergadering vastgesteld en daarna gepubliceerd in de rurbriek verslagen --> OR-verslagen
.

 

 

TWEEDAAGSE TRAINING OP 8 EN 9 OKTOBER  

De OR gaat er twee dagen tussenuit. De onderlinge samenwerking versterken, de inhoudelijke kennis op gelijk niveau brengen en de strategische agenda voor de OR bepalen. Dat zijn de doelen die in deze training de boventoon voeren. Natuurlijk is er ook tijd om elkaar beter te leren kennen. Zeker nu er weer twee nieuwe leden zijn die de OR komen versterken.  

 

BLIJVEN WERKEN AAN EEN OR-TEAM

team building orWerken voor de OR is mensenwerk en daardoor onvermijdelijk teamwork. Daar moet je steeds aan werken. Zeker ook omdat de samenstelling van de OR recent is gewijzigd. Op donderdag 5 april is aan de hand van het InsightDiscovery-methode een teamwork-dag voorbereid. Alle betrokkenen vulden een vragenlijst in waaruit sterke en minder sterke kanten blijken (en alles daar tussen in). Einddoel is een goede basis voor een hecht team.

 

  

MEDEZEGGENSCHAP IN TRANSITIE 

ill 30 11Op 30 november 2017 kraakten de hersenpannen van VC en OR-leden over hoe in de nieuwe organisatie van na januari 2018 medezeggenschap vorm te geven. Van al dat gekraak is een resumé gemaakt dat je hier kunt bekijken. Reageren? > Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

ORHAARLEM MEETS (OR) ZANDVOORT

Per 1 januari 2018 worden de meeste medewerkers van Zandvoort officieel collega's van de medewerkers in Haarlem. De ondernemingsraden van beide gemeenten hebben al veel langer contact over de uitwerking van de fusie.

  

meetup or zvrt hlm 16 06 05

Van echt voorstellen van ORHaarlem aan de Zandvoortse medewerkers was het evenwel nog niet gekomen. Tot de lunchbijeenkomst op 19 september in de raadszaal van het stadhuis van Zandvoort. Voor zo'n dertig-tal Zandvoortse medewerkers verzorgde ORHaarlem een open presentatie over werkwijze, strategie, samenwerking, de nieuwe organisatie en natuurlijk de gevolgen van de fusie zelf.

 

 

De vele vragen op het gebied van medezeggenschap en organisatie van de OR, de gevolgen van de nieuwe organisatie voor de werkwijzen (Veilig en flexibel) en de kritische samenwerking met de bestuurder konden goed worden besproken en beantwoord. Op naar de toekomst dus en een warm welkom aan de Zandvoortse medewerkers!

 

 

OR DUIKT TWEE TRAININGSDAGEN DE BOSSEN IN

ill or training 09 2017Niet voor de lol, alhoewel dat er altijd van kan komen, maar vooral om de 6 nieuwe OR-leden wegwijs te maken in (wettelijke) zaken waarvan je weten moet. Verder staat ook een inventarisatie van kwaliteiten op het programma en verdere kennismaking (want die is ook nog zeker niet afgerond).

 

 

Nieuwe ontwikkelingen in medezeggenschap en daarbij horende communicatie vaardigheden van OR-leden blijven evenmin onbesproken. En dan natuurlijk ook nog ontwikkelen en vaststellen van visie en de strategische koers van de OR. Tastbaar vervat in een stappenplan dat voorziet in een goede interne werkwijze, achterban communicatie en goed bestuurlijk overleg.

 

Ambitieus programma toch? Vandaar die bossen, want zuurstof zal nodig zijn!

 

 

 

OR-TEAM NU EN STRAKS

Op 10 augustus hebben OR en OR-team fiks gedacht en gesproken over de rol en functie van het OR-team (secretariaat en adviseurs van de OR) de komende jaren. Naast advisering is het OR-team nu veel tijd kwijt aan traditionele activiteiten zoals vergaderen, verslagen maken en voortgangsbewaking. Dat kan vast anders en wel hierom. Lees verder

 

 

MEDEZEGGENSCHAP VAN DE TOEKOMST 11-07-2017

lampje 02Een 20-tal medewerkers die actief zijn in medezeggenschap bij de gemeenten Haarlem en Zandvoort ontmoetten elkaar (Zandvoort en Haarlem gaan ambtelijk fuseren). Onderwerp van gesprek: met het oog op organisatie-ontwikkelingen een richting vaststellen waarin de medezeggenschap de komende jaren wordt ontwikkeld. Er zijn al vingeroefeningen gedaan in een eerdere training (10-2016). Het gaat er nu om een echte keuze te maken welke kant het op moet. 

 

Nou dat is gebeurd! Zo komen er themagroepen per onderwerp waardoor medewerkersparticipatie goed mogelijk wordt. Iedere medewerker kan aan een themagroep deelnemen. Een andere nieuwigheid is dat er OR-ambassadeurs komen. Deze hebben een bemiddelingsrol tussen organisatie en de feitelijke uitvoering van medezeggenschap.

 

Van alle tijden: de zichtbaarheid van de OR moet beter. Gesuggereerd wordt: een kenniscafé, vloggen, bloggen, peilingen & polls, publicaties dichter op actualiteit en een Medezeggenschapscafé op locatie.

 

Lees hier de gehele impressie van 11 juli.

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

START NIEUWE OR 2017 

nieuwe orDe nieuwe OR is zijn werkzaamheden gestart op 16 maart. Met taart natuurlijk en andere plichtplegingen. Voor 30 maart staat in Driehuis gelijk de eerste training geprogrammeerd die in het teken staat van teamvorming. Je zult het immers samen moeten rooien. Volgens het programma gaat de nieuwe OR 'overleven in de woestijn' en wordt een heus 'Johari-venster' uit de kast getrokken. Ook een communicatiecaroussel, kennismaking en een gebruiksaanwijzing komen aan bod. Abacadabra? Hier de impressie van 30 maart.

 

BIJEENKOMST OR EN VC'S 06-10    

OR, voorbereidingscommissies en ARBOcommissie bekeken op 6 oktober hoe bij alle organisatieveranderingen de medezeggenschap het best kan worden geregeld. Volg je daarbij de lijn van de organisatiestructuur of zijn er ook andere inventieve mogelijkheden te bedenken? Op uitnodiging van de OR gaven twee medewerkers van de gemeente Hollands Kroon aan hoe een radicale organisatieverandering goed hand in hand kan gaan met moderne medezeggenschap. Het blijkt wel pezen maar het het kàn, al kun je nooit op je louweren rusten. Gesterkt door deze bijdrage werd in de middag het maken van een bruikbaar medezeggenschapsmodel voor de toekomst gerealiseerd. Maar een model moet wel kunnen worden toegepast. Voorwaarden daarvoor zijn transparantie, een helder organisatieperspectief en durf. Het trainingsdoel is gehaald maar het moeilijkste komt nog: proefdraaien en grenzen verleggen. Niet meer afdelinggebonden medezeggenschap maar medezeggenschap per thema, zo je wilt per domein. Lijkt makkelijk maar vereist een compleet nieuwe kijk en dat is maar goed ook.

 

 

WERKSESSIE-01 OVER HET CONVENANT DUURZAME INZETBAARHEID 

In juni 2016 werd het convenant duurzame inzetbaarheid ondertekend door werkgever, vakbonden èn ondernemingsraad. Het convenant is een intentieverklaring waarin de principes staan voor inrichting en vormgeving van de organisatie van de toekomst bij de gemeente Haarlem. Een convenant maken is één ding, volgen hoe hoe het met de toepassing staat is weer een andere tak van sport. Daartoe wordt een aantal werksessies gehouden waarvan de eerste op 31 augustus was. Lees hier de impressie.

 

 

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}