BEGROTING /UITGAVEN OR 2017 - 2019              
           
  2017 2017 2018 2018 2019 2019
 ONDERWERPEN BEGROOT UITGEGEVEN BEGROOT UITGEGEVEN BEGROOT UITGEGEVEN
 Opleidingen, trainingen, teambuilding 10.000 14.941 15.000 18.670  15000 2340
 Themadagen OR/voorbereidingscies/ARBOcie  8.000 1.000 3.000 1.000  3000  
 Kosten Website/app orhaarlem.nl  5.000 1.113 5.000 1.115   7500  1200
 Informele overleggen met bestuurder  1.000 972 2.000 300  2000  1400
 Literatuur/communicatiemiddelen  2.000 610 5.000 630   5000  
 Extern advies  17.083
1.800 13.500    12500  4715
             
 Totaal  43.083 20.436 43.500 21.815  45000  9655
             
 gegevens per 13-02-2019            
Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}