BEGROTING /UITGAVEN OR 2018- 2020               
           
  2018 2018 2019 2019 2020 2020
 ONDERWERPEN BEGROOT UITGEGEVEN BEGROOT UITGEGEVEN BEGROOT UITGEGEVEN
 Opleidingen, trainingen, teambuilding 15.000 18.670  15000 2340 15000 3000
 Themadagen OR en commissies 3.000 1.000  3000   3000 800
 Kosten Website/app orhaarlem.nl 5.000 1.115   7500  1200 7500 1485
 Informele overleggen 2.000 300  2000  1400 2000 740
 Literatuur/communicatiemiddelen 5.000 630   5000   5000 940
 Extern advies 13.500    12500  4715 12500 9880
             
 Totaal 43.500 21.815  45000  9655 45000 16845
             
 gegevens per 13-02-2019            
Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}