BEGROTING /UITGAVEN OR 2017 - 2018              
           
  2017 2017 2018 2018 2019 2019
 ONDERWERPEN BEGROOT UITGEGEVEN BEGROOT UITGEGEVEN BEGROOT UITGEGEVEN
 Opleidingen, trainingen, teambuilding 10.000 14.941 15.000 18.670     
 Themadagen OR/voorbereidingscies/ARBOcie  8.000 1.000 3.000 1.000     
 Kosten Website/app orhaarlem.nl  5.000 1.113 5.000 1.115     
 Informele overleggen met bestuurder  1.000 972 2.000 300    
 Literatuur/communicatiemiddelen  2.000 610 5.000 630     
 Extern advies  17.083
1.800 13.500      
             
 Totaal  43.083 20.436 43.500 21.815    
             
 gegevens per 13-02-2019            
Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}