CHEKCLIST OR 

 

De ondernemingsraad heeft een korte checklist ontwikkeld om stukken die voor advies of instemming worden aangeboden goed te kunnen beoordelen. Er wordt gekeken naar redactie van stukken, organisatievisie, proces, samenhang en communicatie/publicatie. Doel is het verkrijgen van kwaliteitsstukken waardoor goede en snelle behandeling door de OR mogelijk is.

 

Klik hier voor de laatse versie van de checklist.

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}