Meedoen meepraten meebeslissen in de commissie voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu.

 

Eind 2018 heeft de OR besloten om een nieuwe start te maken. De Arbocommissie is omgedoopt tot VGWM-commissie en deze gaat met volle kracht vooruit om iedereen bewust te maken van het belang van plezierige en veilige arbeidsomstandigheden. Daarbij gaat het niet alleen om de maatregelen van de werkgever maar ook om wat je daar zelf aan kunt doen. Lees meer in het visiedocument van de VGWM-commissie. 

 

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}