De Risico invenatrisatie en -evaluatie (RI&E) 

 

De Risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een check op risico’s. Daarmee wordt in kaart gebracht welke risico’s in een onderneming voorkomen. Alleen als je weet welke risico’s er zijn, kun je de juiste maatregelen treffen. De RI&E is verplicht voor alle ondernemingen met personeel (waartoe ook gemeenten behoren).

 

 

Met de RI&E wordt een Plan van Aanpak (PvA) gemaakt. In het PvA staat wie, wanneer, welke maatregel neemt. Door het PvA uit te voeren kunnen ondernemingen het werk veiliger en gezonder maken.

Hier onder staan de Risico inventarisaties en -evaluaties die vanaf 2015 hebben plaatsgevonden in de gemeente Haarlem.

 

 

- RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE ZIJLPOORT 18-10-2016

- RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE RAAKSPOORT 20-01-2015

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}