ADVIEZEN OR

2018
adviezen of instemmingen
 Datum    Toelichting
         

06

Advies over uitbrengen or-advies over criteria aanbesteding uitzendbureaus's

 01-03-2018 

 

Bij de gemeente Haarlem worden arbeidskrachten 'ingeleend'. De OR wil graag een advies daarover uitbrengen en verzoekt de bestuurder de benodigde informatie te verstrekken. Het onderwerp is adviesplichtig (WRO art. 25).

05

Aanvullend advies op RI&E bruggen

 01-03-2018

 

De OR adviseert de aanpak van RI&E Haarlemse bruggen anders aan te pakken dan tot nu toe is gebeurd. Meer integraal, benutten van bestaande kennis, bottom-up en volgens de principes van het programma 'Veilig en Flexibel.

04 

Voorrang voor RI&E bruggen

 19-01-2018

De veiligheids-situatie op de bruggen is niet op orde. Er is sprake van stapeling van risico's. De OR adviseert om de Risico Inventarisatie en Evaluatie Haarlemse Bruggen (met daarin een plan van aanpak) met voorrang te laten uitvoeren.

03

Instemming verlenging overeenkomst ARBO-dienst

26-01-2018

Van Eeuwen en Prosée was voor de periode 01/2016-01/2018 de ARBO-dienst van de gemeente Haarlem. De raamovereenkomst kan nadien telkens voor een jaar worden verlengd. Dat gebeurt op grond van een evaluatie. De OR stemt daarmee in maar vraagt de bestuurder ook over verzuimbeleid en keuze van de ARBO-dienst per 01/2019 tijdig te overleggen met de OR.

02

Instemming ARBO-beleidsplan

 

26-01-2018

 

In het ARBO-beleidsplan staat hoe de werkgever goede arbeidsomstandigheden worden gerealiseerd. Doel is gezonde en vitale medewerkers met een laag werkgerelateerd ziekte verzuim, zo min mogelijk ongevallen of beroepsziekten. Het plan bestrijkt de periode 2018-2022.

01

Initiatiefvoorstel aanpak Psycho-sociale Arbeidsbelasting (PSA)

19-01-2018 

 

De themagroep PSA heeft een initiatiefvoorstel gemaakt om PSA te signaleren of te voorkomen. De themagroep wil alle facetten van PSA bespreekbaar maken. De OR stelt de bestuurder voor het actieplan tot uitvoering te laten komen.

 

 

 

 

 

 

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}