Twee leden van de ondernemingsraad zegden recent hun lidmaatschap op. Met de al bestaande vacante zetel is er plek voor drie nieuwe OR-leden. Om daarin te voorzien organiseerde de OR aanvullende verkiezingen waarvoor medewerkers zich kandidaat konden stellen tot en met 6 november 2017. Resultaat: twee medewerkers meldden zich als kandidaat voor de OR. Een medewerker opteert voor het aspirant OR-lidmaatschap. De kandidaten zijn: 1. Jolanda Selderslaghs, 2 Jan koper en Yvonne Sergeant (aspirant OR-lid). 

Introductie en motivering van de kandidaten:


resultaat kand st 2017
tien kandidaten

In de kandidaatstellingsperiode voor de OR verkiezingen meldden zich 10 collega’s. Een kandidaat trok zich inmiddels terug, maar een nieuwe meldde zich aan. Wie het zijn, lees je verderop in dit artikel. Omdat er van minder kandidaten zijn dan de 11 zetels in de OR worden geen verkiezingen gehouden. De OR wordt in dit geval geacht te zijn gekozen.

 

Lees meer...

  pdf icoon kaal

 

 

 Klik op het pdf - icoon

voor de test-jezelf-test

 

 

 


pdf icoon kaal

 

ervaringen huidige or-leden

         pdf icoon kaal

ALGEMENE INOFRMATIE OVER DE OR

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}