Veelgestelde vragen

 

 

 HET CONVENANT 

 

In het convenant staat een serie werkafspraken tussen OR en WOR-bestuurder over samenwerking tussen ondernemingsraad en bestuurder. De looptijd van het oude convenant geldt in principe van maart 2014 tot maart 2017 of zoveel langer als nodig is voor de vaststelling van het nieuwe convenant (zie hieronder). 

Aan het nieuwe convenant voor de periode 2017-2020 wordt gewerkt. Naar verwachting is dat voor de zomervakantie gereed. Het zal na vaststelling direct worden gepubliceerd.

< terug

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}