BEGROTING /UITGAVEN OR 2017 - 2018              
     
  2017 2017 2018
 ONDERWERPEN BEGROOT UITGEGEVEN BEGROOT
 Opleidingen, trainingen, teambuilding 10.000 14.941 15.000
 Themadagen OR/voorbereidingscies/ARBOcie  8.000 0 3.000
 Kosten Website/app orhaarlem.nl  5.000 1.113 5.000
 Informele overleggen met bestuurder  1.000 972 2.000
 Literatuur/communicatiemiddelen  2.000 535 5.000
 Extern advies  17.083
1.800 13.500
       
 Totaal  43.083 19.361 43.500
       
 gegevens per 19-12-2017      
Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}