REGULIERE BEGROTING OR 2017              
   
  BEGROOT UITGEGEVEN
 Opleidingen, trainingen, teambuilding 10.000 5.261
 Themadagen OR/voorbereidingscies/ARBOcie  8.000 0
 Kosten Website/app orhaarlem.nl  5.000 0
 Informele overleggen met bestuurder  1.000 890
 Literatuur/communicatiemiddelen  2.000 855
 Extern advies  17.083
1.800
     
 Totaal  43.083 8.806
     
 gegevens per 07-04-2017    

 

 

 

Voor de OR verkiezingen in 03-2017 werd onderstaande verkiezingsbegroting opgesteld.

Doordat zich minder kandidaten meldden dan het beschikbare aantal zetels zijn alleen

uitgaven gedaan voor de kosten van de or-verkiezingsapp. 

 

  OR VERKIEZINGSBEGROTING              
BEGROOT UITGEGEVEN
 KOSTEN VERKIEZINGEN:    
 Verkiezingstool INKESTA  375
 Waarborgpakket  750
 Testpakket  150
 Stemwijzer  235
 Campagnewebsite  350
 Campagne app  750  302,50
 Preview van kandidaten  75
 Subtotaal 2.685  302,50
 VERKIEZINGS BIJEENKOMSTEN C.A.:         
 Presentatie / debat OR kandidaten 500
 Verkiezingsactiviteiten 1.000
 Printkosten
 500
 Inhuur derden (voor debat / activiteiten) 1.000
 Zaalhuur c.a. 750
 Subtotaal 3.750
 
 Totaal 6.435  302,50
     
 gegevens per 07-04-2017    

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}