BEGROTING /UITGAVEN OR 2017              
   
     
 ONDERWERPEN BEGROOT UITGEGEVEN
 Opleidingen, trainingen, teambuilding 10.000 14.941
 Themadagen OR/voorbereidingscies/ARBOcie  8.000 0
 Kosten Website/app orhaarlem.nl  5.000 1.113
 Informele overleggen met bestuurder  1.000 890
 Literatuur/communicatiemiddelen  2.000 465
 Extern advies  17.083
1.800
     
 Totaal  43.083 19.209
     
 gegevens per 10-11-2017    

 

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}