BEGROTING /UITGAVEN OR 2017 - 2018              
       
  2017 2017 2018 2018
 ONDERWERPEN BEGROOT UITGEGEVEN BEGROOT UITGEGEVEN
 Opleidingen, trainingen, teambuilding 10.000 14.941 15.000 7175 
 Themadagen OR/voorbereidingscies/ARBOcie  8.000 0 3.000  
 Kosten Website/app orhaarlem.nl  5.000 1.113 5.000  
 Informele overleggen met bestuurder  1.000 972 2.000 100
 Literatuur/communicatiemiddelen  2.000 535 5.000  
 Extern advies  17.083
1.800 13.500  
         
 Totaal  43.083 19.361 43.500 7275
         
 gegevens per 07-09-2018        
Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}