Veelgestelde vragen

 

 DE ARBOWET 

 

De Arbowet (arbeidsomstandighedenwet) bevat algemene regels voor werkgevers en werknemers om gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. Wet is gericht op voorkomen vn ongevallen en ziekten veroorzaakt door het werk.

 

De Arbowet is een zogenaamde kaderwet. Dat is een raamwerk waarbinnen voorschriften kunnen worden uitgevaardigd. De wet zelf bevat geen concrete regels maar alleen algemene bepalingen en richtlijnen over het arbeidsomstandighedenbeleid (arbobeleid). De Arbowetgeving valt uiteen in vier delen.

 

1. de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet; zie hierboven)

2. het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit): besluit met concrete regels ingedeeld per onderwerp

3. de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling): uitwerking van sommige onderdelen uit het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het gaat dan om specifieke bepalingen zoals de taken van de arbodienst of de keuring van of bepalingen over meubilair, apparatuur en programmatuur.

4. de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbobeleidsregels): geen bindende voorschriften maar suggesties hoe de werkgever de minimale bescherming die de wet verlangt, kan bereiken.

 

  

De Arbowetgeving is per juli 2005 aangepast aan Europese arborichtlijn, waardoor voor alle werknemers binnen de EU een zekere kwaliteit aan arbeidsomstandigheden is gewaarborgd.

 

< terug

Designed by Site Works
p.readmore {float:right;}